Formularz Kontaktowy, który po wypełnieniu należy przesłać na adres e – mail: andrzejmanowski@wp.pl Odpowiedź udzielona zostanie bez zbędnej zwłoki na adres  e – mail zainteresowanej firmy .

1. Dane firmy

a) nazwa:

b) adres:

adres e – mail:

2. Przedmiot działalności w danym roku:

3. Informacje o sprawozdaniu finansowym

a)  ostatnie badanie za okres:

b) Rodzaj uzyskanej opinii:

c) proponowany okres badania:

3. Wybrane informacje liczbowe o sprawozdaniu finansowym

a) dzień bilansowy:

b) suma aktywów:

c) przychody ze sprzedaży:

d) przychody operacyjne:

e) przychody finansowe:

f) wynik finansowy:

g) stan zatrudnienia: