Biuro Biegłego Rewidenta Andrzej Manowski zostało zarejestrowane w  1995 r. w rejestrze prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka pod numerem 3091

Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w formie działalności gospodarczej na własne nazwisko zostały nadane w 1995 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie i zaewidencjonowane pod numerem 1223

Ponad 20 lat doświadczeń, jako czynnie wykonywujący zawód biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań finansowych w różnych formach organizacyjnych jest gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług.